> >

“De digitale strategie is uw ‘roadmap’ naar online succes.”

Wij helpen u bij het uitdenken van uw online strategie. Door een analyse te maken van alle knelpunten, kansen en capaciteiten binnen het digitale speelveld. Op basis van de analyse stellen we uw huidige strategie bij of ontwikkelen een compleet nieuwe strategie. De uitkomsten vertalen we naar een goed doordacht strategisch plan, concrete en meetbare doelen en heldere KPI’s. De geformuleerde strategische doelstellingen leggen we vast in een concreet actieplan. Dit plan is uw ’roadmap’ naar online succes.

Stap 1: Online strategie ontwikkelen

Ons team van strategen helpt u bij het bijstellen of ontwikkelen van de online strategie. Deze beschrijft hoe u als merk uw digitale ambities gaat waarmaken, welke middelen u hiervoor inzet en hoe u de strategie succesvol gaat implementeren. Dit is het vertrekpunt. Vervolgens maken we de innovatie- en groeimogelijkheden inzichtelijk. En we formuleren een duidelijke digitale koers en actieplan voor de komende jaren.

Stap 2: Doelen en KPI’s vaststellen

Een belangrijk onderdeel van de strategie is het definiëren van strategische doelen en KPI’s. Deze maken we meetbaar, zodat we op elk moment kunnen bijsturen. Samen stellen we duidelijk vast wat u als merk wilt bereiken. En welke kanalen en middelen u wilt inzetten om uw doelstellingen en ambities te bereiken.

Net zo belangrijk is het in kaart brengen van relevante online doelgroepen en persona’s. Zo krijgen we helder inzicht in de behoeften, verwachtingen en het gedrag van uw doelgroep. Vervolgens kunnen we per doelgroep relevante online doelen vaststellen. En uw digitale strategie hier volledig op afstemmen.

Stap 3: Van strategie naar actieplan

De digitale strategie zetten we om in een concreet en actiegericht plan. Een praktische roadmap dat duidelijk en helder de volgende stappen beschrijft. Dat houvast biedt voor strategische beslissingen op lange termijn. Dit actieplan gebruiken we als basis om uw strategische doelen te bereiken.

Stap 4: De klantbehoefte centraal stellen

De digitale wereld is voortdurend in beweging. Ook markt- en klantbehoeften veranderen steeds sneller. Dit vraagt om een strategische benadering, die inspeelt op de actuele dynamiek. Wij maken uw online strategie dynamisch. En zetten deze strategie om in actie.

Samen met u bepalen we de juiste mix van online middelen en kanalen. Vervolgens creëren we een dynamisch platform, waarmee u snel en blijvend kunt inspelen op veranderingen in de behoeften van de klant én de markt. Zo helpen we u om de doelgroep continu te bereiken, inspireren en boeien. En klanten blijvend te binden en behouden.