> >

“Een strategische analyse is het fundament van uw online strategie of concept.”

De basis van uw online strategie ligt in een strategische analyse van uw huidige situatie. Deze analyse legt ook een stevig fundament voor nieuwe ideeën. Daarom ontwikkelen we iedere strategie en elk concept, met data-analyse als startpunt. De resultaten uit onze analyses vertalen we vervolgens naar uitgedachte digitale strategieën en concepten.

De gebruiker staat altijd centraal. Wij voeren niet alleen interne analyses uit, maar brengen ook de doelgroep en klantreis in kaart. Ook zetten we big data in om inzicht in de online gebruikerservaring van uw klanten te krijgen.

Stap 1: Situatieanalyse

Wij analyseren zowel uw huidige als de gewenste marktpositie. In de situatieanalyse worden ook uw huidige concurrentiepositie en uw online doelstellingen meegenomen. Vervolgens doen we onderzoek naar alle digitale kanalen, media en middelen die uw merk dagelijks inzet. En we onderzoeken de mogelijkheden om de bestaande inzet uit te breiden. Ook worden belangrijke digitale trends en ontwikkelingen binnen uw markt inzichtelijk gemaakt.

Stap 2: Doelgroepanalyse

Aan de hand van de doelgroepanalyse brengen we de gedragingen, behoeften, wensen en verwachtingen van uw doelgroep in kaart. Wij maken daarbij gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Op basis van alle klantinzichten kunnen we samen uw online doelstellingen bijschaven. Zo komen we tot een helder geformuleerde online strategie, waarin de klantbeleving centraal staat.

Stap 3: Analyse van de digitale klantreis

De online klantervaring geeft richting aan de digitale strategie. Daarom verzamelen we waardevolle klantfeedback, door de online klantreis te analyseren. Op basis van deze inzichten brengen we zowel kansen als knelpunten binnen de klantreis in kaart. En krijgen we duidelijke antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe worden specifieke contactmomenten door de gebruiker ervaren?
  • Waarom zorgt deze stap binnen de klantreis ervoor dat bezoekers sneller afhaken?
  • Hoe kunnen we ieder contactmoment beter timen?
  • Op welke wijze kunnen we de boodschap nog relevanter maken?
  • Is de interactie met de gebruiker persoonlijk genoeg?

Stap 4: Big data analyseren

De toepassing van big data levert nieuwe inzichten en kansen op. Vernieuwende ideëen die we vervolgens omzetten in een waardevol digitaal product, een online concept, of een nieuwe (deel)propositie. Wij analyseren big data met het oog op het bieden van de best mogelijke klantervaring; dat is de kern van iedere analyse, elke strategie, en ieder concept.