>

“VOOROP VOOR VEILIGHEID IN DE REGIO”

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - vooropletters

Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben we de bewustwordingscampagne ‘Vooropletters’ via social media gelanceerd. Het doel van de campagne is om burgers zelfredzamer en bewuster te maken van de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - geen brandBurgers krijgen in hun Facebook en Twitter timeline een opmerkelijke veiligheidsupdate over hun eigen woonplaats te zien. Zo wordt bijvoorbeeld het volgende ‘live-verslag’ vanuit Oudenbosch gedaan: “Er is momenteel géén brand in Oudenbosch.” De update wordt alleen getoond in de timeline van inwoners uit deze plaats.

Er wordt dus geen verslag gedaan van een actueel incident, maar juist duidelijk gemaakt dat het wél goed gaat. Zo worden burgers wakker geschud en aan het denken gezet. Niet alleen over veiligheidsrisico’s in hun eigen woonplaats, maar ook over de verantwoordelijkheid en rol bij het verbeteren van die veiligheid.

CAMPAGNE FEITEN

23 September 3 Oktober Doel online campagne
gemeenten werken mee aan de campagne ‘Vooropletters’ Start Brand-preventieweken Burgers veiligheids-bewuster maken

OVER VRMWB

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - logo vrmwbVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten en hulpdiensten. Deze veiligheidsregio zet zich continu in om de fysieke veiligheid in Midden- en West-Brabant te vergroten. Daarnaast richt VRMWB haar activiteiten ook op het verbeteren van de bestrijding van rampen en crises.

VRMWB slaat daarbij een brug tussen gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, bedrijfsleven en hulpverleningsdiensten. Dankzij deze bundeling van krachten is de veiligheidsregio in staat om de hulpverlening bij incidenten beter te coördineren. En net zo belangrijk: het intensieve samenwerkingsverband is dag in, dag uit achter de schermen bezig zich met het voorkomen van rampen en crises.

DE CASE

Onder het motto “Samen maken we de regio veiliger” wil Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bewustwording rondom veiligheid creëren én vergroten. Het doel van de veiligheidsregio is om iedereen ervan bewust te maken, dat je zelf veel maatregelen kunt nemen om je veiligheid te vergroten.

DE KLANTVRAAG

De veiligheidsregio heeft ons ingeschakeld om een online campagne voor Vooropletters uit te denken en vervolgens te lanceren. Het was aan ons de taak om de campagne via relevante online kanalen onder de aandacht van burgers te brengen, handvatten te geven om hun eigen veiligheid te vergroten en mensen te enthousiasmeren om zich aan te melden als Vooropletters.

DE UITDAGING

De grootste uitdaging zat in het uitdenken van de juiste online strategie voor het benaderen van de doelgroep. Om het doel van de bewustwordingscampagne te bereiken, moet allereerst de aandacht van de doelgroep getrokken worden. Dit betekent visueel sterke en pakkende social media berichten verspreiden, die burgers direct aanspreken, raken en blijven hangen. Hierin lag een grote uitdaging.

DE CAMPAGNE

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - voorbeeld adIn nauwe samenwerking met Ambitions hebben we de bewustwordingscampagne op 23 september via Facebook, Youtube en Twitter gelanceerd. Ook op deze social media kanalen hebben we de gebruikelijke overheidsboodschap 180 graden omgedraaid: in plaats van het publiek te informeren over alle risico’s in de regio, maken we juist duidelijk hoe vaak het in de regio wél goed gaat.

BURGERS WAKKER SCHUDDEN

Met deze online campagne zetten we burgers aan het denken. Over veiligheidsrisico’s in de directe omgeving, namelijk hun eigen woonplaats. En over de eigen verantwoordelijkheid en rol bij het structureel vergroten van de veiligheid. Dit geldt voor zowel de eigen veiligheid, als die van anderen.

OPMERKELIJKE INTRODUCTIE

Bij een opvallende bewustwordingscampagne hoort ook een passende introductie. Daarom is er gekozen voor een campagneboodschap, waarin de nadruk ligt op situaties waarin juist geen incident heeft plaatsgevonden. Zo worden burgers op een opmerkelijke manier ervan overtuigd dat veiligheid nooit vanzelfsprekend is. En dat het daarom ook zo belangrijk is dat we allemaal alert zijn.

Deze boodschap wordt visueel ondersteund door spraakmakende video’s, tekstueel krachtige veiligheidsupdates en visueel aantrekkelijke afbeeldingen. Zo wordt bijvoorbeeld in elke video ‘live-verslag’ gedaan vanaf een bepaalde locatie in de regio. Zoals in onderstaande veiligheidsupdate voor Zevenbergen:

Een voorbeeld in de vorm van een visueel krachtige boodschap voor inwoners uit Woensdrecht:

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - geen wateroverlast

BURGERS IN BEWEGING BRENGEN OM VOOROPLETTERS TE WORDEN

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - vooropletters vooropVoor deze publiekscampagne is een opvallende naam gekozen, die op het netvlies blijft hangen: Vooropletters. De Vooropletter loopt voorop in het vergroten van zijn of haar eigen veiligheid. Deze mensen leveren een bijdrage aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving; ze letten niet alleen op zichzelf, maar zijn ook alert op de veiligheid van de mensen om zich heen.

De social media campagne richt zich niet alleen op het vergroten van bewustwording rondom veiligheid, maar ook op het stimuleren van burgers om zich aan te melden als Vooropletter. Zo zijn we actief op zoek gegaan naar Vooropletters door locatiegerichte berichten via Facebook en Twitter te verspreiden, waarin echte mensen als Vooropletter worden gepresenteerd. Deze krachtige oproepen hebben tot zeer veel aanmeldingen geleid en dat aantal zal met de komende vervolgcampagnes alleen maar toenemen.

Hieronder wordt bijvoorbeeld een ‘Vooropletter’ uit Oisterwijk gepresenteerd:

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - vooropletter

BRANDVEILIGHEIDSCAMPAGNE

De bewustwordingscampagne richt zich op verschillende veiligheidsrisico’s, zoals brand, ziekte-uitbraken, uitval van nutsvoorzieningen en natuurrampen. Dit geldt ook voor de online campagne: zo staat bijvoorbeeld de maand oktober in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. Via Facebook en Twitter sporen we buurtbewoners aan om mee te doen aan de activiteit ‘Oefenen in de wijk’:

 

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - twitter ad

Om het online bereik van de (brand)veiligheidscampagne te vergroten, hebben we in samenwerking met de gemeente Halderberge een item gemaakt over brandveiligheid. We volgen burgemeester Janssen, die de campagne bij een buurtbewoner onder de aandacht brengt:

Daarnaast heeft ook Omroep Brabant een bijdrage geleverd, door de campagne onder de aandacht te brengen:

TARGETING OP LOCATIE

Via het ‘Twitter Audience Platform’ en ‘Facebook Audience Network’ hebben we specifiek gekozen voor (re)targeting op geografische locatie. Daarom krijgen burgers binnen deze netwerken een veiligheidsupdate over hun plaats te zien. Zo wordt het volgende bericht in het Twitter timeline getoond van mensen uit Oisterwijk:

Inwoners van de gemeente Loon op Zand krijgen de volgende veiligheidsupdate in hun Facebook nieuwsoverzicht te zien:

Blue Dragon Online Marketing voorbeeldcase - veiligheidsregio midden- en west-brabant - geen stroomstoring

TESTEN MET SOCIAL MEDIA BERICHTEN

Vanaf de lancering hebben we diverse A/B testen uitgevoerd, om na te gaan welke social media berichten het beste presteren.

Zo hebben we bijvoorbeeld een veiligheidsupdate over de regio aan 50% van de doelgroep getoond (versie A). Deze veiligheidsupdate hebben we vervolgens afgestemd op een specifieke plaats binnen dezelfde regio en aan de andere 50% laten zien (versie B). Uit de A/B test kwam naar voren dat het conversiepercentage van versie B zo’n 60% hoger lag. Op basis van diverse tests, zowel in beeld als tekst, hebben we de targeting van de social media berichten geoptimaliseerd.

SENTIMENT ONDER DE DOELGROEP BEÏNVLOEDEN

Door middel van social media monitoring kunnen we het sentiment (de stemming van de doelgroep) rondom al onze social media berichten meten.

Vanaf de start van de campagne Vooropletters hebben we real-time sentimentanalyse ingezet. Zo kunnen we de doelgroep nog beter beïnvloeden, sneller reageren op negatieve reacties en gebruikers aanmoedigen tot het schrijven van positieve berichten over de bewustwordingscampagne.