Het is gebruikelijk dat een onderneming jaarlijks het online marketing plan voor het komende jaar opstelt. Aan de hand van de bedrijfsstrategie wordt een duidelijke online strategie uitgezet, die een sterke bijdrage dient te leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Vervolgens wordt de online strategie vertaald naar een gericht online marketing plan. Ook u heeft ongetwijfeld met uw onderneming duidelijke organisatiedoelstellingen voor het komende jaar opgesteld.  Een online marketeer heeft daarnaast de taak om de content marketing strategie te perfectioneren, met het doel om ook dit jaar de strategische organisatiedoelen te vertalen naar online succes.

Een succesvolle online marketeer benut 10 content marketing tools

Succesvolle online marketeers maken gebruik van 10 content marketing tools om de strategische doelstellingen van de organisatie te kunnen bereiken. Hieronder volgt een beschrijving van elk marketinginstrument.

1. Gedefinieerde doelen

Op basis van de online strategie stellen organisaties doorgaans uiteenlopende doelen op en meten het succes van de online marketing campagne aan de hand van verschillende criteria. De strategische doelen dienen daarom duidelijk te worden gedefinieerd, waardoor de online marketeer het succes van de marketing campagne op een correcte wijze kan meten en analyseren. Als een organisatie bijvoorbeeld de doelstelling heeft om het aantal bezoekers op de website te verhogen, dan is het meten van het succes aan de hand van het aantal social mentions niet toereikend genoeg. Deze marketing metric is namelijk een van de vele marketing metrics, ook wel KPI’s genoemd, die een rol spelen bij het meten van de impact van de content marketing campagne.

2. Consistentie

Een effectieve content marketing campagne is gericht op consistentie. Kwalitatieve content grijpt de aandacht van de lezer, maar als er onvoldoende webcontent wordt geproduceerd is de organisatie niet in staat om de aandacht van leads vast te houden. Concurrenten zullen vervolgens profiteren van een content marketing strategie die niet consequent wordt uitgevoerd.

3. Diversiteit

Zowel B2B als B2C organisaties zetten uiteenlopende content marketing instrumenten in om te communiceren met prospects en huidige klanten. Door prospects op verschillende manieren te benaderen hebben potentiële klanten de neiging om de producten en diensten beter te onthouden. Content marketing campagnes dienen daarom divers genoeg te zijn om alle doelgroepen op internet te kunnen bereiken.

4. Teamwork

Grote ondernemingen maken veelvuldig gebruik van een externe marketing specialist die ondersteuning biedt bij alle online marketing inspanningen. Een bedrijf die geen interne expert tot haar beschikking heeft, kan problemen ondervinden bij het creëren van consistente, gevarieerde en kwalitatieve content voor de zakelijke website. Uitbesteding aan een content marketing specialist kan zowel voor kleine als grote organisaties uitkomst bieden, ondanks het feit dat kleine ondernemingen in eerste instantie terughoudend kunnen zijn ten aanzien van het inschakelen van een externe partij.

5. Content kalender

Ondernemingen die grootschalige en geavanceerde online marketing strategieën uitvoeren, maken doorgaans gebruik van een redactionele kalender. Het is echter van wezenlijk belang dat elk bedrijf over een redactionele kalender beschikt, ongeacht de omvang van de gehanteerde online strategie. Hierdoor worden de marketingdoelstellingen, marketinginstrumenten, onderwerpen, vervaldata en de te bereiken doelgroepen gedurende de loop van de marketing campagne duidelijk in kaart gebracht. Daarnaast wordt aan de hand van de content kalender een duidelijke planning gehanteerd, waardoor niets over het hoofd wordt gezien en hierdoor geen enkele deadline zal worden gemist.

6. Video content

De sterke groei van online video blijft ook het komende jaar aanhouden. Deze krachtige online marketing tool is namelijk aan het uitgroeien tot de meest invloedrijke en de meest opvallende vorm van content op het internet. Tegenwoordig is er daarom ook een enorm aanbod van video content op het web. Organisaties kunnen profiteren van deze marketing trend, door video marketing campagnes in te zetten om de gewenste doelgroep optimaal te kunnen betrekken en het delen van alle webcontent sterk te stimuleren.

7. Website Analyse

Online marketeers zijn niet altijd consequent in het meten van de content marketing ROI, door middel van het uitvoeren van een uitgebreide website analyse. Organisaties dienen concrete doelen te stellen en de website statistieken te analyseren aan de hand van specifieke doelstellingen, om het succes van hun content marketing campagne nauwkeurig te kunnen meten.

8. User-generated content

User-generated reviews zijn van invloed op de aankoopbeslissing van consumenten. Een succesvolle online marketeer weet klanten op een effectieve wijze aan te moedigen om via hun eigen blog, microblog of social network update andere gebruikers te informeren over hun positieve ervaringen met het product of dienst. Het uiteindelijke gevolg is een stijgende lijn in het bezoekersaantal en het aantal lezers. Een organisatie of merk die met behulp van user-generated content in staat is om een lead om te zetten in een tevreden en loyale klant, vergroot daarom ook de kans om in contact te komen met hun netwerk van vrienden, familie en professionals.

9. Social media als verlengstuk van de klantenservice

Consumenten gebruiken social media om hun mening over een bedrijf te geven, maar ook om direct in contact te komen met een organisatie of merk. Internetgebruikers geven daarom ook de voorkeur aan een klantenservice via social media sites, zoals Facebook en Twitter. Organisaties die via Tweets, Facebook berichten en andere social media updates op specifieke vragen van klanten, fans en volgers reageren, zijn in staat om een actieve en duurzame relatie met klanten op te bouwen.

10. Search experience optimization (SXO)

Volgens Matt Cutts, hoofd webspam van Google, dienen organisaties ook de focus te leggen op search experience optimization (SXO), als onderdeel van de complete SEO strategie. SXO doelt op het gebruik van verschillende technieken om de beste User Experience (UX) te kunnen bieden. Niet alleen het publiceren van kwalitatieve content, maar ook het design, de navigatie, het gebruiksgemak en de indeling van de webcontent zijn van invloed op het aantrekken van lezers. Succesvolle online marketeers richten zich daarom ook op search experience optimization bij het uitzetten van een effectieve content marketing strategie.

Wilt u graag een persoonlijk advies over het opstellen van een gerichte content marketing campagne, als onderdeel van uw online marketing strategie? Bezoek dan gerust de website van Online Performance Experts. Ons team van online marketing specialisten voorziet u graag van deskundig advies op maat.