Ondanks dat in juni van 2012 de nieuwe cookiewet reeds werd ingevoerd, houden veel websites zich nog niet aan de cookiewetgeving. De nieuwe wetgeving stuit namelijk op grote weerstand. Zeker gezien de onduidelijkheid rondom de voorwaarden voor website analyse, het verzamelen van website statistieken en het plaatsen van cookies voor statistieken. Het blijkt dat niet alleen corporate websites, online ondernemingen en webshops vraagtekens zetten bij het toepassen van de cookiewet. Ook de politiek mengt zich in de discussie. D66 heeft op 21 november jongstleden tijdens het algemeen overleg een voorstel ingediend om de cookiewet te verruimen. Het doel achter het voorstel is om het mogelijk te maken dat websites first party analytische cookies kunnen plaatsen, zonder dat daarvoor toestemming van internetgebruikers is vereist. Het betreft hier cookies die uitsluitend worden geplaatst om anonieme bezoekersstatistieken van een website te verzamelen. Deze analytics cookies worden bovendien niet gedeeld met derden. In deze infographic vindt u een samenvattend overzicht van het huidige gebruik en de invloed van diverse gebruikte cookies.

Nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van de cookiewet

Naar aanleiding van het voorstel en overleg met toezichthouder OPTA heeft Minister Kamp van Economische Zaken eind december in een kamerbrief een toelichting gegeven (PDF download). Minister Kamp motiveert in zijn brief dat hij nieuwe mogelijkheden ziet voor het toepassen van de cookiewet, gericht op het verkrijgen van first party anonieme bezoekersstatistieken. In de kamerbrief meldt Minister Kamp de achterliggende gedachte:

“…mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals geanonimiseerde gegevensverzameling en het niet delen van de gegevens met derden, de analytische cookies geen negatieve gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker van het randapparaat…”

Over het plaatsen van deze analytics cookies meldt de minister het volgende:

“…er mogelijkheden zijn de wet zo toe te passen dat voor het plaatsen en lezen van first party analytische cookies geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker.”

Deze interpretatie van de telecommunicatiewet heeft gevolgen voor het analyseren van het bezoekersgedrag op een website. Na de invoering van de cookiewet zijn veel ondernemingen namelijk niet meer in staat om het bezoekersgedrag op de website te meten. Het meten van het bezoekersgedrag speelt namelijk een essentiële rol bij het uivoeren van diverse (online) bedrijfsprocessen op het gebied van marketing, reclame, communicatie en sales. Maar wat zijn exact de gevolgen voor website analyse en het gebruik van analytics tools voor het verzamelen van website statistieken, zoals Google Analytics? In dit artikel zullen wij de mogelijkheden voor bedrijven verduidelijken.

Praktijkvoorbeeld van een opt-in cookiemelding (eind oktober 2012 toegevoegd) en de impact op de bezoekersstatistieken.

De gevolgen voor het gebruik van web analytics tools

Op 20 december 2012 heeft het Ministerie van Economische Zaken in een nieuwsbericht verklaard dat websites op korte termijn niet meer genoodzaakt zijn om toestemming te vragen voor first party analytische cookies. Voor het plaatsen van third party cookies (tracking cookies voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden) is echter sprake van een toestemmingsvereiste. De cookiewet streeft namelijk naar het verbeteren van de privacy van internetgebruikers. Echter, voor veel ondernemingen is het van essentieel belang om het bezoekersgedrag op de website te meten om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren. First party cookies die uitsluitend worden gebruikt door een website analyse tool, zonder dat daarbij gegevens worden doorgestuurd naar derden, worden beschouwd als een uitzondering op het toestemmingsvereiste. Het voordeel hiervan is dat een website geen toestemming hoeft te vragen voor het plaatsen van deze specifieke analytics cookies, en nog belangrijker;  het bezoekersgedrag op de website kan hierdoor beter gemeten worden. Het is overigens wel vereist dat een website alle bezoekers informeert over de cookies, door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van een cookiebeleid op de site. Bezoekers krijgen zodoende geen hinderlijke pop-up, carrousel of lightbox te zien en kunnen direct gebruik maken van alle functionaliteiten van de website. De gebruiksvriendelijkheid van de website wordt hierdoor ook sterk verbeterd, zonder dat de privacy van de gebruiker in het geding komt. Kortom, zowel websites als bezoekers zijn gebaat bij deze uitzondering.

Google Analytics: uitzondering op het toestemmingsvereiste?

Google Analytics wordt veelvuldig door webmasters gebruikt voor het verzamelen van bezoekersstatistieken en het analyseren van het bezoekersgedrag. Google Analytics dient uitsluitend gebruik te maken van first party analytics cookies om daarmee te kunnen voldoen aan de uitzondering op het toestemmingsvereiste. Aangezien de website analyse tool gegevens deelt met andere diensten van Google, voldoet de tool niet aan de voorwaarden voor een uitzondering op het toestemmingsvereiste. Ondanks dat het mogelijk is om het delen van gegevens te minimaliseren en gebruik te maken van anonieme IP-adressen, wordt de informatie nog altijd met Google gedeeld. OPTA zal de voorwaarden nog verder moeten uitwerken om daarmee meer duidelijkheid over de analytische cookies te kunnen verschaffen. Vooralsnog kunnen wij concluderen dat de uitzondering op het toestemmingsvereiste niet geldt voor Google Analytics.

Op korte termijn zullen minister Kamp en toezichthouder OPTA alle voorwaarden voor het gebruik van first party analytics cookies verder uitwerken. Zodra verdere invulling is gegeven aan alle voorwaarden, dan zullen wij u hierover nader informeren.

Een alternatief voor Google Analytics

Een alternatief voor Google Analytics is een website analyse tool die uitsluitend gebruik maakt van cookies voor het verzamelen van gegevens over het functioneren van de website, ter verbetering van de algehele werking van de site. De webmaster kan deze tool gebruiken om anonieme bezoekersgegevens te verzamelen, die niet worden gedeeld met derden en geen negatieve gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker. Wilt u graag laten onderzoeken of uw web analytics tool en website statistieken voldoen aan de huidige wet- en regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op.